Species Factsheet

Oithona similis

Details

Complete name: Oithona similis "Claus, 1866"
Taxonomy: Crustacea » Arthropoda » Maxillopoda » Cyclopoida » Oithonidae » Oithona similis

Common Names

Synonyms

Oithona similis Claus, 1866