Species Factsheet

Oreochromis niloticus

Details

Complete name: Oreochromis niloticus "(Linnaeus, 1758)"
Taxonomy: Osteichthyes » Chordata » Actinopterygii » Perciformes » Cichlidae » Oreochromis niloticus

Common Names

Synonyms

Chromis guentheri Steindachner, 1864
Chromis nilotica (Linnaeus, 1758)
Chromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Oreochromis nilotica (Linnaeus, 1758)
Oreochromis nilotics (Linnaeus, 1758)
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Oreochromis niloticus niloticus (Linnaeus, 1758)
Perca nilotica Linnaeus, 1758
Sarotherodon niloticus (Linnaeus, 1758)
Tilapia calciati Gianferrari, 1924
Tilapia nilotica (Linnaeus, 1758)
Tilapia nilotica nilotica (Linnaeus, 1758)
Tilapia nilotious (Linnaeus, 1758)