Species Factsheet

Phallusia nigra

Details

Complete name: Phallusia nigra "Savigny, 1816"
Taxonomy: Tunicata » Chordata » Ascidiacea » Enterogona » Ascidiidae » Phallusia nigra

Common Names

Synonyms

Phallusia nigra Savigny, 1816