Species Factsheet

Botrylloides violaceus

Details

Complete name: Botrylloides violaceus Oka 1927
Taxonomy: Tunicata » Chordata » Ascidiacea » Stolidobranchia » Styelidae » Botrylloides violaceus

Common Names

Synonyms

Botrylloides violaceus