Species Factsheet

Nemopsis bachei

Details

Complete name: Nemopsis bachei 
Taxonomy: Cnidaria » Cnidaria » Hydrozoa » Hydroida » Bougainvilliidae » Nemopsis bachei

Common Names

Synonyms

Nemopsis bachei